โต๊ะ ตู้ เหล็ก ต่างๆ
Website Banner

     
 ตู้เหล็กเอกสาร 2 ลิ้นชัก
    ราคา  3,000 บาท
   สีเทา  ( ถ้าสีครมเพิ่ม 200 บาท )
 ตู้เหล็กเอกสาร 3 ลิ้นชัก
     ราคา  3,600 บาท
   สีเทา ( ถ้าสีครีมเพิ่ม 200 บาท )
 ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลิ้นชัก
   ราคา  4,200 บาท
     สีเทา  ( ถ้าสีครีม เพิ่ม 200 บาท )
     
 ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนทึบเตี้ย   ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ย     ตู้เหล็กเอกสารสูง 2 บานเปิด เขาควาย
  3 ฟุต =  2,690 บาท
  4 ฟุต = 3,000 บาท
  5 ฟุต = 3,500 บาท
  6 ฟุต = 4,000 บาท
    สีเทา
( ถ้าสีครีม เพิ่มอีก  200 บาท )
  3 ฟุต = 2,790 บาท
  4 ฟุต = 3,150 บาท
  5 ฟุต =  3,750 บาท
  6 ฟุต =  4,250 บาท
        สีเทา
  ( ถ้าสีครีม เพิ่มอีก 200 บาท )
     ไม่มี มอก.= 3,600 บาท
       มี มอก. =  5,000 บาท
           สีเทา
   ( ถ้าสีครีม เพิ่มอีก 200 บาท )
   
   

   โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ฟุต= 4,200 บาท
 โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต =5,200 บาท
 โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต =6,200 บาท

   สีเทา  ( ถ้าสีครีมเพิ่ม 300 บาท )
     
 ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู = 5,500 บาท
  สีเทา ( ถ้าสีครีมเพิ่ม 300 บาท )
 ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู = 6,000 บาท
   สีเทา ( ถ้าสีครีมเพิ่ม 300 บาท )
 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ประตู = 7,000 บาท
   สีเทา  ( ถ้าสีครีมเพิ่ม 300 บาท )
Current Pageid = 17