โต๊ะคอม โต๊ะทำงาน ตู้ เมลามีน
Website Banner
     
 
 
     
     
 
 
 
 
 
     
   
     
 
  โต๊ะกลมพับ
แตงโม มีล้อ
ขนาด 120x75 cm
ขนาด 150x75 cm
ขนาด 180x75 cm
  .....................................
 
     
   
     
 
  ชุดโต๊ะอนุบาล
ราคา 2,390 บาท

ประกอบด้วย
โต๊ะขนาด
60x120x55 cm = 1 ตัว
เก้าอี้ขนาด 30x120x30 cm
= 2 ตัว
  .....................................
 
   
 
     
 
  :: Statistics ::
 
 
     
   
     
 
     
   
 
 
 
  โต๊ะคอม โต๊ะทำงาน ตู้ เมลามีน
 
     
  
 
 
 โต๊ะคอมโล่ง  มีที่วางคีร์บอร์ด
   60x80x75 cm  = 1,450  บาท
  60x120x75 cm = 1,700  บาท

 
  โต๊ะคอม มีที่วางคีร์บอร์ด 2 ลิ้นชัก
  60x120x75 cm   =  3,450 บาท
 
 

 
 
 
     
           โต๊ะเข้ามุม
  60x60x75 cm = 1,300 บาท
  75x75x75 cm = 1,700 บาท
          โต๊ะทำงาน โล่ง
  60x80x75 cm   = 1,350 บาท
  60x120x75 cm = 1,500 บาท
  60x150x75 cm = 2,100 บาท
  75x120x75 cm = 2,500 บาท
  75x150x75  cm = 3,200  บาท
   โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก
 60x120x75 cm  = 2,500 บาท
 60x150x75 cm = 3,100  บาท
 75x150x75 cm = 4,500 บาท
 
            โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก
 
60x120x75  cm = 3,250 บาท
 60x150x75  cm = 3,950 บาท
 75x150x75 cm = 4,600  บาท

 
             
   โต๊ะทำงานโล่ง ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก
  60x120x75 cm = 4,900  บาท
  60x150x75 cm = 5,500 บาท
 75x150x75 cm =  5,900 บาท
       โต๊ะทำงานโล่ง ขาเหล็ก
  60x80x75 cm   = 2,500 บาท
  60x120x75 cm = 2,800 บาท
  60x150x75 cm = 3,000 บาท
  75x150x75 cm = 3,600 บาท
  โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักขาเหล็ก
   60x120x75 cm = 3,300 บาท
   60x150x75 cm = 3,800 บาท
   60x180x75  cm = 4,200 บาท
  75x120x75  cm =  3,500 บาท
  75x150x75 cm =   4,200 บาท
 
             
             
     ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร 2                            ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร 1                    ตู้เอกสาร เตี้ยโล่ง
 
   160 (80)x180(50)x75 cm = 8,650 บาท         160(80)x180(60)x75 cm = 8,590 บาท        40x80x84 cm = 1,490 บาท  
   
                    
          ตู้เอกสารบานเปิด เตี้ย
      40x80x84 cm  = 2,160 บาท
ตู้เอกสารล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก
   42x50x48 cm = 1,700 บาท
 
 ตู้เอกสารล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก
   42x50x62 cm = 2,000 บาท
 
                                                  
   ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างบานเปิด

    40x80x160 cm = 2,690   บาท
    

 
     
     
   

     ตู้เอกสารโล่ง 4 ชั้น  สูง

  40x80x160 cm = 2,390 บาท
 


   ตู้เอกสารโล่ง 5 ชั้น สูง

  40x80x195 cm = 2,890 บาท
 
     
 
     
       
  สุวรรณเฟอร์นิเทค
34 ม. ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
E-mail : nongnit1902@gmail.com
     
  โทร. 089-0541104 ณัฐพล [นัท] / 081-1384913 ขนิษฐา [นิด]
เวลาทำการ 09.00 น. - 18.00 น. 
 
     
Current Pageid = 14