พาร์ทิชั่น ,ฉากกั้นห้อง
Website Banner
พาร์ทิชั่น, ฉากกั้นห้อง
           
 ฉากกั้นห้องครึ่งกระจก
    แบบขัดลาย
     ฉากกั้นห้องครึ่งกระจก
         แบบใส
      ฉากกั้นห้อง
      แบบทึบล้วน


   
 ขนาด 60x120cm =1,600
 ขนาด 75x120cm =1,700
 ขนาด 80x120cm =1,800
 ขนาด 90x120cm = 2,000
 ขนาด 100x120cm =2,200
 ขนาด 120x120cm=2,400
 ขนาด 60x120cm =1,400
 ขนาด 75x120cm =1,500
 ขนาด 80x120cm =1,600
 ขนาด 90x120cm =1,800
 ขนาด 100x120cm =2,000
 ขนาด 120x120cm =2,200

 ขนาด 60x120cm =1,200
 ขนาด 75x120cm =1,300
 ขนาด 80x120cm =1,400
 ขนาด 90x120cm = 1,500
 ขนาด 100x120cm =1,600
 ขนาด 120x120cm =1,800
      
 ขนาด 60x150cm =1,800
 ขนาด 75x150cm =1,900
 ขนาด 80x150cm =2,000
 ขนาด 90x150cm =2,200
 ขนาด 100x150cm =2,400
 ขนาด 120x150cm =2,600
 ขนาด 60x150cm = 1,600
 ขนาด 75x150cm = 1,700
 ขนาด 80x150cm =1,800
 ขนาด 90x150cm = 2,000
 ขนาด 100x150cm =2,200
 ขนาด 120x150cm =2,400
 ขนาด 60x150cm =1,400
 ขนาด 75x150cm =1,500
 ขนาด 80x150cm =1,600
 ขนาด 90x150cm =1,700
 ขนาด 100x150cm =1,800
 ขนาด 120x150cm = 2,000
     

         
     ราคาที่โชว์ไว้เป็นราคาสำหรับ
  ทั้งแผ่น รวมเสา ริ่ม
              
 ราคาเสาจบสำหรับความสูง
  120 และ 150 cm  = 600 บาท
    180  cm  =  800  บาท
    200  cm  =  1,000 บาท
 ราคาขากันล้ม อันละ 180 บาท
     
      ขนาดอื่น   นอกแบบ รับทำค่ะ
 ***  สอบถามราคา ***
     
        มินิพาร์ทิชั่น กั้นเฉพาะบนโต๊ะ
      เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด  
       
Current Pageid = 21