ผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โบว์ ทั่วไป
Website Banner
 

          ผ้าคลุมโต๊ะเหลี่ยม ทั่วไป  ( แบบเรียบ )        ( แบบจีบรอบ )
   45x120x75 cm = 450
   45x150x75 cm = 500
   45x180x75 cm  = 540
   60x120x75 cm = 490
   60x150x75 cm = 530
   60x180x75 cm =580
   75x120x75 cm =550
   75x150x75 cm = 600
   75x180x75 cm = 650
   45x120x75 cm =890
  45x150x75 cm = 990
  45x180x75 cm = 1,090
  60x120x75 cm = 990
  60x150x75 cm =1,090
  60x180x75 cm = 1,190
  75x120x75 cm =1,190
  75x150x75 cm = 1,290
  75x180x75 cm = 1,390
     
       ผ้าคลุมโต๊ะกลม ทั่วไป  ( แบบเรียบ )      ( แบบจีบรอบ )
    120x75 cm = 600
    150x75 cm = 700
    180x75 cm = 800
     120x75 cm = 900
     150x75 cm = 1,100
     180x75 cm = 1,200
 
        
 ผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง
  ทรงเอ = 160 บาท
 ผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง
  หัวโค้งยู =200 บาท
 ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก
    = 130 บาท
 
       
       
       
     โบว์สำเร็จรูป = 50  บาท
       
   

   
 

Current Pageid = 20