ผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โบว์ ทั่วไป
Website Banner
 

      ผ้าคลุมโต๊ะเหลี่ยม  ( แบบเรียบ )
   ผ้าวอมมัน, ผ้าไฮเกรด, ผ้ามองค์ตากรุ
       ( แบบจีบรอบ )
    *** ( ผ้าโซล่อน , ผ้าคอตตอน  ) 
   
   45x120x75 cm 
   45x150x75 cm 
   45x180x75 cm  
   60x120x75 cm 
   60x150x75 cm            ราคาสอบถามค่ะ
   60x180x75 cm 
   75x120x75 cm
   75x150x75 cm 
   75x180x75 cm 
   45x120x75 cm 
  45x150x75 cm 
  45x180x75 cm 
  60x120x75 cm 
  60x150x75 cm   ราคาสอบถามค่ะ
  60x180x75 cm 
  75x120x75 cm 
  75x150x75 cm 
  75x180x75 cm 
     
       ผ้าคลุมโต๊ะกลม   ( แบบเรียบ )
  ( ผ้าวอมมัน  , ผ้าไฮเกรด ,  ผ้ามองค์ตากรุ )
     ( แบบจีบรอบ )
     *** ผ้าโซล่อน , ผ้าคอตตอน 

    120x75 cm 
    150x75 cm       ราคาสอบถามค่ะ
    180x75 cm 
     120x75 cm 
     150x75 cm   ราคาสอบถามค่ะ
     180x75 cm 
 
        
 ผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง
  ทรงเอ 
 ผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง
  หัวโค้งยู 
 ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก
                             
 
       
       
       
     โบว์สำเร็จรูป 
       
   

   
 

Current Pageid = 20