กระดานไวท์บอร์ด
Website Banner
    
  

  ด่วน !!!!  สินค้าที่มีสต๊อก พร้อมส่ง ***

    ชนิดแขวน ทั้งธรรมดาและแม่เหล็ก
 -ขนาด 80*120  ซม
 -ขนาด 90*150  ซม
 -ขนาด 90*180  ซม
 -ขนาด 120*150 ซม
 -ขนาด 120*180 ซม
 -ขนาด 120*240 ซม

   ชนิด มีล้อเลื่อน ทั้ง 1 และ 2หน้า 
( ธรรมดา และ แม่เหล็ก )

 -ขนาด 80*120 ซม 
 -ขนาด 90*120  ซม
 -ขนาด 90*150  ซม
 -ขนาด 120*180 ซม
 -ขนาด 120*240  ซม 

............................................................................... กระดานไวท์บอร์ดแขวน ธรรมดา

  60x90 cm = 450
  80x120 cm =580
  90x120 cm = 950
  90x150 cm =1,350
  90x180 cm=1,580
 120x120 cm =1,290
 120x150 cm=1,580
 120x180cm= 1,815
 120x210 cm= 1,880
 120x240 cm =2,100


   กระดานไวท์บอร์ดแขวน แม่เหล็ก
               
  60x90 cm = 850
  80x120 cm = 980
  90x120 cm = 1,150
  90x150 cm = 1,650
  90x180 cm = 2,150
  120x120 cm = 1,590
  120x150 cm = 1,950
  120x180 cm = 2,300
  120x210 cm = 2,590
  120x240 cm = 2,830
   กระดานบอร์ดไม้ก๊อก แขวน
               
  60x90 cm = 990
  80x120 cm =1,210
  90x120 cm = 1,420
  90x150 cm = 1,900
  90x180 cm = 2,280
  120x120 cm =1,950
  120x150 cm = 2,670
  120x180 cm = 2,800
  120x210 cm = 3,185
  120x240 cm = 3,295
   กระดานบอร์ดผ้ากำมะหยี่ แขวน
                 
    60x90 cm = 1,250
    80x120 cm=1,710
    90x120 cm = 1,920
    90x150 cm = 2,400
    90x180 cm = 2,780
   120x120 cm = 2,580
   120x150 cm = 3,170
   120x180 cm= 3,300
   120x210 cm = 3,685
   120x240 cm =3,795
   
 
  กระดานไวท์บอร์ด มีล้อเลื่อน ( ธรรมดา )
 แบบ  1 หน้า           แบบ 2 หน้า 
 80x120 cm = 2,050
 90x120 cm = 3,230
 90x150 cm = 3,600
 90x180 cm =3,910
 120x150 cm =3,700
 120x180 cm=3,970
 120x200 cm=4,140
 120x240 cm=4,280
     80x120 cm =3,450
     90x120 cm =3,570
      90x150 cm =4,140
      90x180 cm = 4,400
     120x150 cm=4,230
     120x180 cm =4,500
     120x200 cm =4,600
     120x240 cm =4,800
   กระดานไวท์บอร์ด มีล้อเลื่อน ( แม่เหล็ก )
  แบบ   1  หน้า            แบบ  2  หน้า
  80x120 cm = 3,500
  90x120 cm = 3,610
  90x150 cm =3,970
  90x180 cm = 4,350
 120x150 cm = 4,190
 120x180 cm= 4,450
 120x200 cm =4,560
 120x240 cm =4,770
      80x120 cm = 3,590
      90x120 cm =4,100
      90x150 cm = 4,590
      90x180 cm =4,890
      120x150 cm =4,690
      120x180 cm =5,190
      120x200 cm =5,390
      120x240 cm =5,590
   กระดานบอร์ด ไม้ก๊อก มีล้อเลื่อน
   80x120 cm = 3,950
 90x120 cm = 4,100
 90x150 cm = 4,590
 90x180 cm = 4,890
   120x150 cm = 4,690
 120x180 cm = 5,190
 120x200 cm =5,390
 120x240 cm =5,590
   
Current Pageid = 19